Jsme tu pro Vás:

Vyberte s čím Vám můžeme pomoci nebo poradit ...

Investice

Poskytujeme investiční poradenství pro veřejný i soukromý sektor. Poradenská činnost v oblasti investic je zaměřena především na obnovu a rozšíření nemovitého majetku, investování do drahých kovů, zejména zlata a stříbra, a nehmotného investičního majetku, či jakéhokoli jiného typu dlouhodobě akumulovaného majetku.

Investováním rozumíme pořizování jakéhokoli typu majetku (aktiva), jež pravidelně, či jednorázově generuje předpokládaný zisk. Investorem se tak může stát každý dle vlastních možností, aniž by byl omezen minimální výší investice, plánovaným časovým horizontem či předchozími zkušenostmi na finančních trzích.

Každý investor by měl mít alespoň přibližnou představu o své plánované investici a to nejméně co do její výše a akceptovatelné míře rizika. Zcela určujícím faktorem pro správné posouzení vhodnosti investice je však zamýšlený způsob užití investice. Investiční finanční plán se do značné míry odvíjí zejména od sledovaného cíle. Jiné způsoby investování volí člověk, který svou investicí vhodně kombinuje hypotéku, či člověk, který se snaží zhodnotit volné finanční prostředky, pro které nemá žádné konkrétní využití.

Nezabýváme se investováním na vlastní účet, či do vlastního investičního fondu. Výše naší odměny se neodvíjí od dosažených zisků, pročež vždy pro investory preferujeme vhodný kompromis mezi rozumnou mírou rizika a zajímavým výnosem.

Základní charakteristiky investice

Perspektiva výnosu

Jde o možnost očekávat určitou výši výnosu v podobě peněžní částky, kterou investorovi daný typ investice přinese za určité období a to bez ohledu na to, zda v tomto období došlo k její úhradě.

Riziko

Jedna ze základních vlastností každého investora je ochota nést riziko. I garantované výnosy investic slibované bankovními institucemi jsou garantované jen za předpokladu udržení stávající situace. Riziko finanční ztráty při investování se však pojí s každou investicí, obvykle tím více, čím vyšší potenciální zisk investor vyhlíží po ukončení investice. Špatný vztah k riziku může vést i k uskutečnění ztráty, která by za jiných okolností mohla být ztrátou pouze účetní a tedy neuskutečněnou.

Likvidita aktiva

Likvidita nějakého investičního instrumentu vyjadřuje pohotovost, s jakou může být bez vynaložení dodatečných nákladů zpeněžen, tj. prodán (u dluhových instrumentů nezaměňovat se splatností). O vysoké likviditě investičního produktu hovoříme v případě, že je snadné jej na trhu prodat resp. koupit (bez ohledu na termín splatnosti u dluhového investičního instrumentu). V takovém případě je likvidní riziko investičního produktu pro investora malé.

Náklady spojené s investicí

Veškeré náklady spojené s investicí v podobě poplatků, ceny za učinění investice, kurzovních nákladů, rekonstrukčních a stavebních akcí a dalších možných nákladů.

Možnost samostatného rozhodování

Pro zkušenější investory je možnost samostatného zasahování do investice zároveň způsobem, jak se vyrovnávat s únosnou mírou rizika.

Zprostředkované typy investování

Investování do podílových fondů

Podílový fond je majetková soustava shlukující různé typy aktiv s výnosovým potenciálem, či potenciálem uchování hodnoty. Podílové fondy se dělí podle typu investičního portfolia, časového horizontu a míry rizika. Doporučujeme výhradně podílové fondy spravované prověřenými investičními společnostmi. Investice do podílových fondů jsou díky své snadné nastavitelnosti vhodné pro široké spektrum investorů.

Investice do nemovitostí

Společnost zprostředkovává realitní služby a nabízí či zprostředkovává přímý prodej nemovitostí (včetně poradenství) s potenciálem výnosu překračujícím 10%. Investice do nemovitostí je v dnešní době jeden z nejobvyklejších způsobů investice pro běžné (menší) investory (např. formou investice do bytu za účelem jeho pronájmu, apod.)

Investice do drahých kovů

Specifickým typem investice, kterou zprostředkováváme, je nákup konkrétního typu fyzického aktiva v podobě zlata, či stříbra. Jde o konzervativní a v době různých finančních a jiných krizí velmi oblíbený způsob investice a zhodnocení volných prostředků. Investice do komodit kombinuje pro investory vhodným způsobem zajímavé výnosy, nízké investiční riziko a cenovou dosažitelnost.